برای ارتباط با ما و پاسخ به سوالات وارد کانال و گروه تلگرامی ما شوید. پیگیری سفارشات فقط از طریق تلگرام  از طریق شماره بالا و اگر به شبکه های اجتماعی دسترسی ندارید به صورت پیامکی شماره فاکتور را به شماره بالا  ارسال کنید .